Výročná správa 2016

30.6.2017

Vážení priatelia, výročnú správu organizácie Zdravé komunity, n.o. za rok 2016 môžete nájsť na tomto odkaze.